தன்னம்பிக்கை
தொடர்கள்
லைஃப்ஸ்டைல்
Published:Updated:

பொதுஅறிவுப் புதிர் போட்டி!

பொதுஅறிவுப் புதிர் போட்டி!
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
பொதுஅறிவுப் புதிர் போட்டி!

பொதுஅறிவுப் புதிர் போட்டி!

வள் வாசகிகளே, இங்கே கொடுத்திருக்கும் குறிப்புகளைக்கொண்டு கட்டங்களைச் சரியாகப் பூர்த்தி செய்யுங்கள். கூடவே, `RmKV’ பற்றி அழகான ஸ்லோகன் எழுதி, எங்களுக்கு அனுப்புங்கள். சரியான விடையும் சுவாரஸ்யமான ஸ்லோகனும் எழுதி அனுப்பும் வாசகிகளில் 50 பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, ஒவ்வொருவருக்கும் RmKV வழங்கும் ` 2,000 மதிப்புள்ள புடவை அனுப்பி வைக்கப்படும். பரிசாக அளிக்கப்படும் புடவைகளை மாற்றம் செய்ய இயலாது.

பொதுஅறிவுப் புதிர் போட்டி!
பொதுஅறிவுப் புதிர் போட்டி!
பொதுஅறிவுப் புதிர் போட்டி!