’ஊழல்வாதிகள் ஓடவும் முடியாது... ஒளியவும் முடியாது..!’ - ‘அரசியல்’ போஸ்டர்களால் தமிழகத்தை தெறிக்கவிடும் கமல் ரசிகர்கள்!

1/85