’பாரிஸ் பாரிஸ்’ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நடந்த பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம்..!

1/54