சினிமா
Published:Updated:

நம்புங்க... நாங்கதான்!

சிறந்த புகைப்படங்கள்
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
சிறந்த புகைப்படங்கள்

சிறந்த புகைப்படங்கள் ஆனந்த விகடனில் இடம்பெறும்.

ல வருடங்களுக்கு முன் நண்பர்களுடன், உறவினர்களுடன் நீங்கள் எடுத்த புகைப்படங்களை அவ்வப்போது எடுத்துப் பார்த்து ஃபீல் செய்வீர்கள்தானே! அதே நண்பர்கள், அதே உறவினர்களுடன், முடிந்தவரை அதே போஸில், அதே போல மீண்டும் படமெடுங்கள். grouppic@vikatan.comக்கு அனுப்புங்கள். சிறந்த புகைப்படங்கள் ஆனந்த விகடனில் இடம்பெறும்.

நம்புங்க... நாங்கதான்!
நம்புங்க... நாங்கதான்!
நம்புங்க... நாங்கதான்!
நம்புங்க... நாங்கதான்!
நம்புங்க... நாங்கதான்!
நம்புங்க... நாங்கதான்!
நம்புங்க... நாங்கதான்!
நம்புங்க... நாங்கதான்!
நம்புங்க... நாங்கதான்!
நம்புங்க... நாங்கதான்!