Published:Updated:

Bigg Boss 5 vs Bigg Boss 6: ஜெயில் டு கார்டன் ஏரியா - பிக் பாஸ் வீடு எப்படியெல்லாம் மாறியிருக்கிறது?

பிக் பாஸ் வீடு: கடந்த சீசனுக்கும் இந்த சீசனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? வீட்டில் என்னவெல்லாம் மாறியிருக்கின்றன?