Published:Updated:

ஜோக்ஸ் - 1

ஜோக்ஸ்
ஜோக்ஸ்

"பகலில் ஆற்று நீர் ஆவியாகும் காரணத்தால், இனி இரவில் மட்டும் ஆற்றில் நீர் ஓட, பலகோடி ரூபாய் செலவில் வகை செய்யப்படும் என்பதை…!"

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு