Published:Updated:

சினிமா விமர்சனம்: ஜாக்பாட்

விகடன் விமர்சனக்குழு

100 ஆண்டுகளுக்கு முன், பால் வியாபாரி ஒருவர் கிணறு வெட்டப்போய் அதில் அட்சயபாத்திரம் ஒன்று கிடைக்கிறது.

ஜோதிகா,
ஜோதிகா,