கட்டுரைகள்
புதிர் பக்கங்கள்
Published:Updated:

தேடித்தேடி டிக் அடி! - சூப்பர் சிக்ஸர் போட்டி - 2 - 200 கிரிக்கெட் பேட் - பால்

தேடித்தேடி டிக் அடி! - சூப்பர் சிக்ஸர் போட்டி - 2 - 200 கிரிக்கெட் பேட் - பால்
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
தேடித்தேடி டிக் அடி! - சூப்பர் சிக்ஸர் போட்டி - 2 - 200 கிரிக்கெட் பேட் - பால்

தேடித்தேடி டிக் அடி! - சூப்பர் சிக்ஸர் போட்டி - 2 - 200 கிரிக்கெட் பேட் - பால்

ந்த இதழில் இடம்பெற்றிருக்கும் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து 6 விஷயங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவை, ஓர் ஓவியம் அல்லது புகைப்படத்தின் பெரிதாக்கப்பட்ட வடிவமாகவும் இருக்கலாம்; ஒரு வார்த்தை மற்றும் பெயராகவும்  இருக்கலாம். இதழை முழுமையாகப் படித்தால், இந்தக் புதிர்களுக்கான விடைகளைக் கண்டுபிடித்துவிடலாம். பிறகு,  அவை இடம்பெற்றிருக்கும் பக்கத்தின் எண்களை 50-ம் பக்கத்தில் இருக்கும் கூப்பனில் எழுதி, முழுமையாகப் பூர்த்திசெய்து அனுப்புங்கள். அத்துடன், ‘மாண்புமிகு மூளை’ பற்றி உங்கள் கருத்தை எழுதி அனுப்புங்கள். பரிசை வெல்லுங்கள்!

தேடித்தேடி டிக் அடி! - சூப்பர் சிக்ஸர் போட்டி - 2 - 200 கிரிக்கெட் பேட் - பால்
தேடித்தேடி டிக் அடி! - சூப்பர் சிக்ஸர் போட்டி - 2 - 200 கிரிக்கெட் பேட் - பால்