பொது அறிவு
Published:Updated:

நீரில்லா நகரம்!

நீரில்லா நகரம்
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
நீரில்லா நகரம்

2030ஆம் வருடம்... அறிவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப விஷயத்தில் உலக நாடுகள் ஒன்றுக்கொன்று சளைத்ததில்லை என்கிற அளவுக்கு அபாரமாக வளர்ந்திருந்தது. ஆனால்...

நீரில்லா நகரம்!
நீரில்லா நகரம்!
நீரில்லா நகரம்!
நீரில்லா நகரம்!