பொது அறிவு
Published:Updated:

வார்த்தை சதுரங்கம் - 1

வார்த்தை சதுரங்கம்
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
வார்த்தை சதுரங்கம்

ஹாய் சுட்டீஸ், இங்கே கொடுத்திருக்கும் குறிப்புகளைக்கொண்டு கட்டங்களைச் சரியாகப் பூர்த்தி செய்யுங்கள்.

ஹாய் சுட்டீஸ், இங்கே கொடுத்திருக்கும் குறிப்புகளைக்கொண்டு கட்டங்களைச் சரியாகப் பூர்த்தி செய்யுங்கள். கூடவே, ‘அகர வரிசை தகவல்கள்’ பற்றி `நச்’ விமர்சனம் எழுதி, அப்படியே கத்தரித்து, எங்களுக்கு அனுப்புங்கள். சரியான விடையும் சுவாரஸ்யமான விமர்சனமும் அனுப்பும் சுட்டிகளில் 20 பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, பரிசுப் பணம் சரிசமமாகப் பகிர்ந்து அனுப்பப்படும்.

கடைசித் தேதி: 31.07.2019

வார்த்தை சதுரங்கம் - 1
வார்த்தை சதுரங்கம் - 1