கட்டுரைகள்
Published:Updated:

வார்த்தை சதுரங்கம் - போட்டி எண் 2 & 3 முடிவு...

வார்த்தை சதுரங்கம்
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
வார்த்தை சதுரங்கம்

வார்த்தை சதுரங்கம் போட்டியில் உற்சாகமாகப் பங்கேற்று சரியான விடையுடன், ‘அந்தக்கால ஐன்ஸ்டீன்’ பற்றி நச் கமென்ட்டும் எழுதிய சுட்டிகளில் 20 பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.

வார்த்தை சதுரங்கம் - போட்டி எண் 2 & 3 முடிவு...