உலகம் பலவிதம்
சினிமா
Published:Updated:

அஜீத் - டைம் ட்ராவல்

அஜீத் - டைம் ட்ராவல்
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
அஜீத் - டைம் ட்ராவல்

அஜீத் - டைம் ட்ராவல்

கால எந்திரத்தில் பயணித்து ‘தல’ நடித்த இந்தப் படங்களை வரிசைப்படுத்துங்கள் பார்க்கலாம்?

அஜீத் - டைம் ட்ராவல்

‘தல’ படங்களை இயக்கிய இந்த இயக்குநர்களை வரிசைப்படுத்துங்கள்...

அஜீத் - டைம் ட்ராவல்

பின்வரும் அஜித் பாடல்களை வரிசைப்படுத்துங்கள்...

அஜீத் - டைம் ட்ராவல்

* பதினெட்டு வயதில் என்ன பிடிக்கும்?

* தாலாட்டும் காற்றே வா...

* உன்னைப் பார்த்த பின்பு நான்...

* சத்தம் இல்லாத தனிமை கேட்டேன்...

- விக்கி