Published:Updated:

"ஹீரோயின், வில்லி, அம்மன், ராஜமாதா... இன்னும் என்னென்ன வெச்சிருக்கீங்க ரம்யா கிருஷ்ணன்?!"

உ. சுதர்சன் காந்தி.

"ஹீரோயின், வில்லி, அம்மன், ராஜமாதா... இன்னும் என்னென்ன வெச்சிருக்கீங்க ரம்யா கிருஷ்ணன்?!" - #HBDRamyaKrishnan

 • 1/17
 • 2/17
 • 3/17
 • 4/17
 • 5/17
 • 6/17
 • 7/17
 • 8/17
 • 9/17
 • 10/17
 • 11/17
 • 12/17
 • 13/17
 • 14/17
 • 15/17
 • 16/17
 • 17/17