Published:Updated:

“என் காலம் வேறு; துருவ் காலம் வேறு!”

எம்.குணா

ஒரே இரவில் ஹீரோவாக ஜொலிக்கவில்லை விக்ரம்; ஒவ்வொரு அடியாக எடுத்துவைத்து, ஒவ்வொரு படியாக உயர்ந்திருக்கிறார்.

விக்ரம்
விக்ரம்