Published:Updated:

அழகு = திறமை = ஆலியா!

ஆலியா பட்
ஆலியா பட்

பிரிட்டிஷ் - இந்தியரான ஆலியா பட், இப்போது பாலிவுட்டில் பரவலாக விமர்சிக் கப்படும் நெப்போட்டிசத்தின் நீட்சிதான்.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு