Published:Updated:

"அக்காவுக்கு கிரீன் சிக்னல்!”

கடவுள் தேசத்திலிருந்து பறந்து வந்திருக்கும் புதுப்புறவை லிஜோமோல் ஜோஸ். ‘சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை’ படத்தில் அசத்தியிருக்கும் நடிப்பரசி.

Lijomol Jose
Lijomol Jose