Published:Updated:

ஒத்த செருப்பு : சினிமா விமர்சனம்

விகடன் விமர்சனக்குழு

சினிமா அதன் ஆதிகாலம் தொட்டு, கதைசொல்லலில் தன்னை வேறுபடுத்திக் காட்டிக்கொண்டே இருக்கிறது.

பார்த்திபன்
பார்த்திபன்