Published:Updated:

Bigg Boss 5 vs Bigg Boss 6: ஜெயில் டு கார்டன் ஏரியா - பிக் பாஸ் வீடு எப்படியெல்லாம் மாறியிருக்கிறது?

பிக் பாஸ் வீடு: கடந்த சீசனுக்கும் இந்த சீசனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? வீட்டில் என்னவெல்லாம் மாறியிருக்கின்றன?

 • 1/18

  Bigg Boss 5 vs Bigg Boss 6

 • 2/18

  Bigg Boss 5 vs Bigg Boss 6

 • 3/18

  Bigg Boss 5 vs Bigg Boss 6

 • 4/18

  Bigg Boss 5 vs Bigg Boss 6

 • 5/18

  Bigg Boss 5 vs Bigg Boss 6

 • 6/18

  Bigg Boss 5 vs Bigg Boss 6

 • 7/18

  Bigg Boss 5 vs Bigg Boss 6

 • 8/18

  Bigg Boss 5 vs Bigg Boss 6

 • 9/18

  Bigg Boss 5 vs Bigg Boss 6

 • 10/18

  Bigg Boss 5 vs Bigg Boss 6

 • 11/18

  Bigg Boss 5 vs Bigg Boss 6

 • 12/18

  Bigg Boss 5 vs Bigg Boss 6

 • 13/18

  Bigg Boss 5 vs Bigg Boss 6

 • 14/18

  Bigg Boss 5 vs Bigg Boss 6

 • 15/18

  Bigg Boss 5 vs Bigg Boss 6

 • 16/18

  Bigg Boss 5 vs Bigg Boss 6

 • 17/18

  Bigg Boss 5 vs Bigg Boss 6

 • 18/18

  Bigg Boss 5 vs Bigg Boss 6