Published:Updated:

அறிவியலுக்கும் அரசியல் உண்டு!

இரண்டு சிறார் சினிமாக்கள், இரண்டுமே சயின்ஸ் தொடர்பானவை. இரண்டின் நாயகர்களுமே கறுப்பினச் சிறுவர்கள் என்பது கூடுதல் தகவல்.

அறிவியலுக்கும் அரசியல் உண்டு!
அறிவியலுக்கும் அரசியல் உண்டு!