Published:Updated:

மினி சிறுகதை: ஒரு பெண் ஒரு வாசனை ஒரு வலி

அந்தச் சமையலறை ஜன்னல் வழியே தோசை வார்க்கும் மணம் நாவை சுண்டியிழுத்தது ரம்யாவை.

சிறுகதை
சிறுகதை